9 września 2015

Konkurs wiedzy historycznej – "Bój o czapkę Kapitana Antoniego Stawarza"

Konkurs wiedzy historycznej o odzyskaniu niepodległości spod władzy zaborczej przez Polskę w 1918 r. przeznaczony dla młodzieży szkół średnich z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego organizowany jest przez:

Stowarzyszenie Tradycyjny Oddział
C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2
barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków

we współpracy z:

Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

oraz

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.