2 września 2015

Nowy rok szkolny w Muzeum POLIN

Warsztaty historyczne, kulturowe i antydyskryminacyjne, oprowadzania po wystawie stałej, spotkania ze świadkami historii, spektakle teatralne – to wszystko od września czeka na uczniów w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Coś dla siebie znajdą też nauczyciele – mogą oni wziąć udział w spotkaniach inaugurujących nowy rok szkolny oraz w cyklu szkoleń poświęconych historii i kulturze polskich Żydów.

Warsztaty

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego do Muzeum POLIN powracają warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na zajęciach będą oni mogli poznać dzieje polskich Żydów, a przez nie – również wielowymiarową i różnorodną historię Polski. Dowiedzą się też wiele o obyczajowości oraz tradycjach żydowskich. Na warsztatach poświęconych edukacji obywatelskiej poznają tematy ważne społecznie, takie jak wykluczenie, akceptacja dla różnorodności i prawa mniejszości.

Opisy warsztatów dla poszczególnych grup wiekowych i szczegóły rezerwacji:

  • warsztaty dla klas 1-3: www.polin.pl/klasy1-3
  • warsztaty dla klas 4-6: www.polin.pl/klasy4-6
  • warsztaty dla gimnazjów: www.polin.pl/gimnazjum
  • warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych: www.polin.pl/ponadgim

Oprowadzanie po wystawie

Wystawa stała Muzeum POLIN to podróż przez 1000 lat historii polskich Żydów – od średniowiecza do współczesności. Jedną z możliwości jej obejrzenia jest wybór zwiedzania interaktywnego – w trakcie oprowadzania uczniowie i uczennice rozwiązują zadania na specjalnie przygotowanych kartach pracy pod okiem edukatora. Zwiedzanie jest wtedy dla grupy bardziej osobiste i angażujące. Inna możliwość to obejrzenie wystawy razem z przewodnikiem.

Opisy poszczególnych spacerów i szczegóły rezerwacji: www.polin.pl/zwiedzaniedlaszkol