2 września 2015

Pilny komunikat do organów prowadzących szkoły podstawowe w województwie świętokrzyskim

Organy prowadzące
szkoły podstawowe w województwie świętokrzyskim

Zwracam się do Państwa z prośbą o podanie informacji dotyczącej liczby dzieci w klasach pierwszych szkół podstawowych zgodnie z zamieszczoną tabelą – stan na dzień 1.09.2015 r.

Bardzo proszę o przesłanie pliku w wersji elektronicznej na adres email: renata.jedrzejewska@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.09.2015 r.

nazwa organu prowadzącego ogólna liczba uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych – stan na dzień 1.09.2015 r.

dzieci 6-letnie

dzieci 7-letnie

razem

 

 

 

 

Proszę o terminowe przekazanie danych.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł