2 września 2015

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016

W dniu 1 września 2015 r. we Włoszczowie odbyła się uroczysta Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016.

Organizatorami ww. uroczystości byli: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Urząd Miasta i Gminy we Włoszczowie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sikorskiego we Włoszczowie, a patronat medialny sprawowały „Echo Dnia”, "Radio Kielce" i "Telewizja Włoszczowa".

Uroczystość rozpoczęła msza święta, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jan Piotrowski – Ordynariusz Diecezji Kieleckiej.

Po mszy pochód złożony z władz wojewódzkich, oświatowych, samorządowych, duchownych, parlamentarzystów, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli szkół oraz rodziców udał się do Domu Kultury, w którym odbyła się część artystyczna Inauguracji. Podczas przemarszu grała orkiestra dęta z Konieczna, której asystowały krasocińskie mażoretki.

Zebranych powitali: Pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Jerzy Suliga – Starosta Włoszczowski oraz Pan Grzegorz Dziubek – Burmistrz Gminy Włoszczowa.

W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele Sejmu RP – Pani Poseł Renata Janik oraz Pan Poseł Mirosław Pawlak.

Spotkanie uświetniły: wykład inaugurujący „Wyzwania dla Polski w XXI wieku”, wygłoszony przez dr. Michała Wilczyńskiego, występy młodzieży szkolnej I LO im. gen. Sikorskiego we Włoszczowie, Gimnazjum nr 2 we Włoszcowie oraz występ zespołu APLAUZ z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie pod kierunkiem Pani Iwony Duszy, który dał pokaz parady mażoretek.

Uroczystość zakończyła się ogłoszeniem przez Panią Kurator, Pana Starostę i Pana Burmistrza rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 przy wtórze dźwięku szkolnych dzwonków.