1 września 2015

Terminarz 39. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego

Komitet główny zmuszony był zlikwidować 2 okręgi: białostocki i zielonogórski. Uczestników z tych okręgów prosimy zgłaszać do najwygodniejszych komunikacyjnie okręgów: (Białystok: do Lublina, Torunia lub Warszawy; Zielona Góra: do Poznania, Szczecina lub Wrocławia)

Wszystkie szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.ojn.wsjo.pl

 1. Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników na adres – pocztowy lub mailem z adresu mailowego szkoły! – odpowiednich KOMITETÓW OKRĘGOWYCH, do końca października 2015 r.
 2. Eliminacje szkolne – odbędą się dnia 6. listopada 2015 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).
 3. Eliminacje okręgowe (UWAGA: zmiana regulaminu, ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach!):
  • a) eliminacje pisemne 2. etapu odbędą się w szkołach dniu 15. stycznia 2016 r. Początek eliminacji pisemnych ustala się na godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy zostaną przesłane przez Dyrekcje szkół listami poleconymi do właściwego okręgu (patrz zakładka: „struktura terytorialna”). Nadesłane testy zostaną poprawione I zweryfikowane przez członków Komitetów Okręgowych.
   Następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych ( zdobyli co najmniej 85% punktów w teście ) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.
  • b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15. lutego.
 4. Finał 39. OJN – eliminacje centralne odbędą się w dniach 1.- 3. kwietnia 2016 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.