16 września 2015

Komunikat dla „małych szkół” – ankieta on-line

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele,
przedstawiciele organów prowadzących
tzw. „małe szkoły”

W ramach wspomagania dyrektorów tzw. „małych szkół” z terenu województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach proponuje pomoc w tym zakresie. Chciałabym, aby zainicjowane w 2012 r. spotkania z dyrektorami i organami prowadzącymi „małe szkoły” odbywały się cyklicznie, co najmniej raz w roku szkolnym. W związku z dostrzeganymi trudnościami, które napotykają szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne Kuratorium Oświaty podejmuje działania mające na celu wskazywanie różnych możliwości rozwiązań tych problemów. Jednym z nich było przekazanie pisemnej informacji o problemach związanych z funkcjonowaniem „małych szkół” i prośbą o podjęcie stosownych działań na ten temat Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, Parlamentarzystom regionu świętokrzyskiego. Innym działaniem było objęcie honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty projektu „Świętokrzyska Sieć Organizacji Pozarządowych Prowadzących Placówki Oświatowe” oraz udział przedstawicieli ŚKO w konferencjach organizowanych w ramach realizacji tego projektu (Jeziorko, Odrowąż, Kielce). Jednym z osiągnięć tego projektu było powołanie Świętokrzyskiej Federacji Oświatowej „Szansa”, której celem jest aktywne wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących placówki oświatowe na terenie województwa świętokrzyskiego (www.federacjaszansa.pl). Na rzecz środowisk wiejskich i przemian w oświacie działają stowarzyszenia (www.sir.com.pl), (www.elementarz.edu.pl) i fundacje (www.fio.org.pl), które swoją działalność opierają na współpracy z placówkami prowadzonymi przez osoby prawne lub fizyczne. Również Ośrodek Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl) zamieszcza na swojej stronie internetowej wiele ciekawych artykułów i informacji na temat funkcjonowania i organizacji „małych szkół”.

Kuratorium Oświaty w Kielcach wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom tworzy na naszej stronie internetowej zakładkę „Małe Szkoły”, gdzie będzie można znaleźć przykładowe rozwiązania w zakresie szeroko rozumianej działalności placówek prowadzonych przez organy inne niż Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Ze względu na ważność problematyki liczę na Państwa współpracę i wymianę doświadczeń związanych z organizacją kształcenia i funkcjonowania „małych szkół”. Mam nadzieję, że współpraca ta wesprze Państwa w codziennej pracy z dziećmi i przyniesie korzyści szkołom oraz środowisku, w którym funkcjonują.

W związku z tym proszę o wypełnienie ankiety on-line i wskazanie w niej najbardziej nurtujących Państwa problemów związanych z organizacją pracy małych szkół. Na tej podstawie powstanie lista tematów, które sukcesywnie będą rozwijane i omawiane w czasie naszych cyklicznych spotkań. Ankietę proszę wypełnić do 19 września 2015 roku.

Jednocześnie informuję, że koordynatorem spraw w przedmiotowym zakresie jest Pani Barbara Krzemińska – wizytator, tel. 512 172 140, barbara.krzeminska@kuratorium.kielce.pl.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł