31 sierpnia 2015

Scenariusze zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkół pondgimnazjalnych na temat honorowego krwiodawstwa „Twoja krew – Moje życie”

Kampania społeczna „Twoja krew – Moje życie” skierowana jest do szerokiej grupy społecznej – honorowych dawców krwi, potencjalnych dawców oraz wszystkich osób, którym bliskie sercu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w Polsce.