27 sierpnia 2015

Projekt „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu”

Fundacja Odkrywców Innowacji we współpracy z Fundacją Drabina Rozwoju na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w okresie od czerwca do grudnia 2015 r. realizuje zadanie publiczne „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu”.

Jego celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji wśród ponad 3500 rodziców, nauczycieli i dzieci z całej Polski w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

W wyniku realizacji zadania, z początkiem września powstaną następujące produkty:

  • interaktywna baza wiedzy (dostępna online) integrująca wysokiej jakości merytorycznej i aktualne publikacje, opracowania i materiały nt. bezpiecznego korzystania z Internetu,
  • standard bezpieczeństwa online dla placówek oświatowych, który wprowadza nowatorskie i gotowe do użycia modele profilaktyczne i interwencyjne dla polskich ośrodków edukacyjnych,
  • interaktywny mulitbook dla dzieci w wieku 7-9 zawierający opowiadania edukacyjne w tematyce bezpieczeństwa w Internecie, który również dostępny online jako gra edukacyjna dla najmłodszych.

Na przełomie września i października 2015 r. zostanie zrealizowanych 16 bezpłatnych konferencji w głównych miastach Polski z udziałem ekspertów ds. bezpiecznego Internetu, które będą adresowane do ponad 2000 nauczycieli i rodziców, których celem jest m.in. podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.