27 sierpnia 2015

Konkurs „Bateria pomysłów”

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym pt. Bateria pomysłów. Konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną dotyczącą właściwego postępowania z bateriami skierowaną do rówieśników.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat postępowania ze zużytymi bateriami.