27 sierpnia 2015

Ogólnopolski projekt „Anioły ze szkoły”

„Anioły ze szkoły” to ogólnopolski projekt realizowany przez Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

„Anioły ze szkoły” skupiają dzieci i młodzież, która chce pomagać zwierzętom.

Każda szkoła biorąca udział w projekcie otrzymuje certyfikat udziału w akcji.

Uczniowie, którzy zostaną członkami kół szkolnych kół TOZRP otrzymają legitymacje członkowskie, nauczyciele stosowne zaświadczenie oraz scenariusze lekcji do wykorzystania.