26 sierpnia 2015

31 sierpnia 2015 r. upływa termin składania wniosków do MEN na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Uprzejmie przypominam, iż dnia 31 sierpnia 2015 r. upływa termin składania wniosków w dwóch konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”:

1. „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”;

2. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Oferty można składać na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Al. J. Ch. Szucha 25; 00-918 Warszawa.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Małgorzata Muzoł