31 sierpnia 2015

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”

Panie, Panowie Dyrektorzy
szkół i placówek kształcących zawodowo
oraz Przedstawiciele organów prowadzących ww. placówki

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w okresie od października 2015 r. do marca 2017 r. realizować będzie projekt „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”. W ramach tego projektu zostanie opracowany model współpracy pracodawców funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych ze szkołami i placówkami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Obejmować on ma zasady nawiązywania i prowadzenia współpracy z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, finansowych i organizacyjnych, a jego elementy testowane będą w ramach pilotażu. Zainteresowanych udziałem w ww. przedsięwzięciu prosimy o wypełnienie zgłoszenia (link poniżej).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

Formularz zgłoszeniowy: