21 lipca 2015

Kwestionariusz dotyczący realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014 r w zakresie szkolnych placów zabaw

Organy prowadzące szkoły
objęte rządowym programem „Radosna szkoła” w 2014 roku

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nadesłanie danych dotyczących realizacji programu „Radosna szkoła” w 2014 roku wyłącznie w zakresie budowy lub modernizacji szkolnych placów zabaw.
Jednocześnie proszę o zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI, a następnie o dokładne wypełnienie kwestionariusza.

Wypełniony formularz w formie pliku MS Excel należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2015 roku.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł