16 lipca 2015

List MEN do szkół prowadzących kształcenie zawodowe w sprawie orzeczeń lekarskich o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu