15 lipca 2015

Informacje nt. programu wychowania przedszkolnego T@blit

Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych oraz Nauczyciele wychowania przedszkolnego
z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

zachęcam do zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego T@blit będącego zwieńczeniem trzyletniego projektu realizowanego przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do głównych celów programu należy poszerzanie oferty treści poznawczych, stymulacja aktywności badawczej dzieci i ich samodzielności poznawczej, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, a także rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim i osłuchiwanie z wzorcową wymową brytyjską. Do programu dołączona jest płyta zawierająca materiały metodyczne dla nauczycieli.

Powyższy program posiada moduł języka angielskiego zintegrowany z głównymi treściami programu. Składa się z interaktywnych banków słów i gier, krótkich filmów animowanych (tutoriali), rymowanek, a także scenariuszy zajęć językowych z propozycjami zadań spójnych z realizowanymi przez dzieci projektami.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz materiały multimedialne dostępne są na stronie projektu: http://tablit.wa.amu.edu.pl

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł