9 lipca 2015

Zaproszenie do realizacji II fazy projektu edukacyjnego „Razem mamy siłę. STOP dyskryminacji”

Panie i Panowie Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego

Amnesty Internationale Polska zaprasza nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego do realizacji II fazy projektu edukacyjnego „Razem mamy siłę: STOP dyskryminacji”.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości, zrozumienie i mobilizacja do podejmowania działań zwalczających dyskryminację w społecznościach lokalnych i internetowych. Przygotowany dla szkół program umożliwia uczestniczącej w przedsięwzięciu grupie uczniów i uczennic przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu dyskryminacji w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowanie działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu. Nauczyciel/ka – opiekun/ka grupy otrzyma ze strony Amnesty Internationale Polska niezbędne wsparcie merytoryczne i techniczne. Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski.

Dzięki uczestnictwu w projekcie, szkoła zostanie wsparta w lepszej realizacji podstawy programowej zajęć edukacyjnych „Wiedza o społeczeństwie” w zakresie opracowania przez uczniów własnych projektów, promocji wolontariatu oraz współpracy w ramach społeczności szkolnej i lokalnej.

Mając na względzie potrzebę zapobiegania przejawom dyskryminacji w lokalnych środowiskach zachęcam kierowane przez Państwa szkoły do udziału w wyżej wymienionym projekcie.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszę o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie: www.surveymonkey.com/s/25CTY8K. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 30.09.2015r. Rekrutacja do projektu i harmonogram jego realizacji w załączeniu (do pobrania).

W razie potrzeby pozyskania przez Państwa dalszych informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z ww. projektem proszę kontaktować się z Panią Aleksandrą Górecką: aleksandra.gorecka@amnesty.org.pl. Tel. 609 288 277.

Adekwatny adres strony internetowej Amnesty International: http://amnesty.org.pl/kampanie.html.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł