2 lipca 2015

WAŻNE! Działania podjęte przez szkoły zawodowe w ramach akcji „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015”

Panie i Panowie Dyrektorzy
szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego .

W związku z ogłoszeniem przez MEN bieżącego roku szkolnego 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców”, na terenie województwa świętokrzyskiego realizowanego pod hasłem „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015”, uprzejmie proszę Państwa o nadsyłanie drogą elektroniczną informacji na temat działań podjętych w Państwa szkołach w ramach ww. akcji. Informacje proszę przesyłać do dnia 09.07.2015r. na formularzu załączonym do niniejszego komunikatu (do pobrania) na adres: wieslaw.gruszka@kuratorium .kielce.pl.

Jednocześnie informuję, że Kuratorium Oświaty w Kielcach zamierza we wrześniu 2015r. zorganizować z Państwa udziałem konferencję, której celem będzie podsumowanie „Roku Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015” na terenie województwa świętokrzyskiego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł