2 lipca 2015

Konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach przez pracodawców!

Panie i Panowie Dyrektorzy
szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej z dniem 01.07.2015 r. zaprasza pracodawców do wspólnego przeglądu aktualnie realizowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Między innymi dzięki opiniom pracodawców ww. podstawa programowa ma szansę stać się nowoczesnym dokumentem odpowiadającym na aktualne potrzeby rynku pracy.

Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o zachęcenie pracodawców, z którymi Państwo współpracują do wyrażenia przez nich opinii na temat wdrożonej w 2012r. podstawy programowej kształcenia w zawodach. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w artykule „Konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach – czas start!” (zakładka „Aktualności), gdzie można zalogować się do kwestionariusza umożliwiającego zamieszczenie opinii sporządzonej przez pracodawcę (adekwatny link: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/%EF%BB%BFkonsultacje-podstawy-programowej-ksztalcenia-w-zawodach-czas-start.html).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł