1 lipca 2015

List MEN do dyrektorów publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlic w ich szkołach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Publicznych szkół podstawowych!

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlicy w kierowanej przez Państwa szkole.

Wypełniona ankieta zostanie umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na mapie szkół, tak jak to miało miejsce w przypadku informacji dotyczących przygotowania placówek na przyjęcie sześciolatków.

Dzięki ankiecie rodzice uzyskają konkretne informacje o warunkach panujących w świetlicy, do której uczęszcza ich dziecko.

Zgromadzone informacje pomogą mi także w rozmowach z samorządami o wsparciu Państwa w działaniach organizacyjnych podnoszących jakość i warunki pracy świetlicy szkolnej.

Z poważaniem
Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Edukacji Narodowej