30 czerwca 2015

Konkurs grantowy Fundacji BGK „Na dobry początek!”

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków na projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

O dofinansowanie w wysokości 3-10 tys. złotych mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki oraz ośrodki kultury z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 września br.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Fundacji BGK: www.fundacjabgk.pl.