30 czerwca 2015

Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Wolny czas – bezpieczny czas”

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów
województwa świętokrzyskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury zapraszają do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Wolny czas – bezpieczny czas".

Prace na konkurs można nadsyłać do 20 września 2015 r.

Część plastyczna konkursu skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Prace opatrzone dopiskiem "Konkurs plastyczny WOLNY CZAS – BEZPIECZNY CZAS" należy przesyłać na adres:

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
ul. Ściegiennego 2
25-033 Kielce

Część fotograficzna konkursu skierowana jest do uczniów gimnazjów z terenu województwa świętokrzyskiego nieprofesjonalnie zajmujących się fotografią. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 fotografię. Prace należy nadsyłać drogą e-mailową na adres: artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z dopiskiem: "Konkurs fotograficzny WOLNY CZAS – BEZPIECZNY CZAS".

W treści e-maila należy podać:

  • tytuł pracy,
  • imię i nazwisko,
  • adres autora,
  • telefon kontaktowy,
  • komentarz do zdjęcia,
  • oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o werdykcie jury.

Szczegółowych informacji związanych z konkursem udzielają:

  • Marcin Janaszek z Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, nr tel.: 41 36 55 141; e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl
  • Małgorzata Sałapa-Bazak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, nr tel.: 41 349 23 38; kryminalna.prewencja@swietokrzyska.policja.gov.pl

Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam do udziału.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł