29 czerwca 2015

Podziękowania za aktywny udział świętokrzyskich szkół w honorowym krwiodawstwie

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie,
to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej.
To DAR ŻYCIA…”

Jan Paweł II

Pragnę wyrazić szczególne uznanie i podziękowanie za zaangażowanie wielu szkół województwa świętokrzyskiego w honorowe krwiodawstwo, misję, którą bezinteresownie, z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem Państwo wypełniacie.

Przekazuję wyrazy wdzięczności krwiodawcom za godną podziwu postawę, za to, iż dzięki codziennemu poświeceniu pokazują, że we współczesnym świecie można pozostać wrażliwym na potrzeby innych osób. Na co dzień pozostają anonimowymi bohaterami, którzy potrafią hojnie rozdawać nadzieję w kroplach oddawanej krwi. Szczególnie dziękuję Państwu za propagowanie tej pięknej idei wśród młodzieży. Zaś młodym ludziom dziękuję, że tak licznie na Wasze apele odpowiadają, bowiem taka budująca postawa uczy altruizmu – działania na korzyść innych. To rzecz, którą w dzisiejszym świecie szczególnie powinniśmy doceniać.

Z całego serca życzę Państwu wytrwałości w podejmowanych działaniach na rzecz publicznej służby krwi oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Serdecznie dziękuję za Wasz bezcenny Dar Serca, wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł