26 czerwca 2015

Stypendia dla uczniów Fundacji Effectus Papilionis

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodzieży, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane będą przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego 2015/2016. Raz w roku dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy połączony z warsztatami rozwojowymi. Stypendium ma charakter naukowo-socjalny.

Warunki formalne, jakie należy spełnić:

  • zamieszkanie na wsi
  • uczęszczanie do gimnazjum / szkoły średniej
  • złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do 19 lipca 2015 r.

Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres: stypendia@papilionis.org

Aplikacje przyjmujmowane są do dnia 19 lipca 2015 roku.