16 listopada 2015

Wydłużenie terminu zgłaszania. Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, jakim cieszy się tegoroczna edycja Internetowego Przeglądu Teatrów Uczniowskich, wydłużony został termin zgłaszania przedstawień do 31 grudnia 2015. W I etapie Przeglądu wojewódzkie jury do 25 stycznia 2016 roku wyłoni maksymalnie jedną propozycje teatralną w każdej kategorii. W II etapie ogólnopolskie jury do 12 lutego 2016 roku wyłoni maksymalnie dwanaście finałowych propozycji teatralnych, po trzy w każdej kategorii.

Zakwalifikowane do finału przedstawienia będą umieszczone na stronie www.iteatr.tvp.pl od 15 do 29 lutego 2016 roku w celu poddania ocenie publiczności w drodze głosowania na najlepsze przedstawienie. Głosowanie odbędzie się za pomocą formularza na stronie www.iteatr.tvp.pl dostępnego od 15 lutego 2016 roku. Rozstrzygnięcie Przeglądu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi 13 marca 2016 roku. Wszelkie informacje na temat Przeglądu znajdują się na stronie www.iteatr.tvp.pl.