25 czerwca 2015

Rekrutacja uczestników szkoleń realizowanych w projekcie „Edukacja dla pracy etap 2”

Uprzejmie informujemy, że nadal prowadzony jest proces rekrutacji uczestników szkoleń realizowanych w projekcie „Edukacja dla pracy etap 2” prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach projektu serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowych bezpłatnych szkoleniach adresowanych do kadry zatrudnionej w danym Gimnazjum.

Uczestnicy szkoleń otrzymują:

materiały szkoleniowe i piśmiennicze, broszurę, notatnik, pen-drive 8G z nagranymi materiałami szkoleniowymi, długopis, notatnik, teczkę, identyfikator, zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, wyżywienie, możliwość skorzystania z noclegu w atrakcyjnej lokalizacji, możliwość zwrotu kosztów dojazdu.

Szkolenia zawsze są prowadzone przez 2 wykwalifikowanych trenerów, praktyków.

Dla wygody uczestników zaplanowano realizację szkoleń w dogodnych lokalizacjach i wielu terminach.

Uczestnikami szkolenia mogą być (możliwe warianty kadrowe):

Wariant A:

  • Dyrektor lub Wicedyrektor placówki oraz
  • Doradca zawodowy lub osoba realizująca zadania doradcy zawodowego w szkole oraz
  • jeden, dwóch lub trzech nauczycieli wychowawców.

W wyjątkowych okolicznościach dopuszczane są warianty:

  • Wariant B: 3 osoby z jednej placówki na różne terminy szkoleń, tj. 2 osoby w jednym terminie i 1 osoba w innym terminie.
  • Wariant C: 2 osoby (dyrektor + nauczyciel) pod warunkiem, że dyrektor pełni funkcję doradcy
  • Wariant D: 3 osoby (dyrektor + 2 nauczycieli) pod warunkiem, że dyrektor pełni funkcję doradcy
  • Wariant E: 3 osoby (dyrektor + 2 nauczycieli) pod warunkiem, że doradca przeszkolił się w 1 edycji

Ważne: Szkoły, które brały udział w szkoleniu w I etapie mogą wziąć udział w szkoleniach w II etapie, pod warunkiem, że na szkolenie z danej placówki zostaną oddelegowane inne osoby, niż te które brały udział w pierwszej edycji szkoleń. Szkolenia obejmują ten sam obszar programowy co szkolenia z pierwszej edycji.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych szkoleń opublikowane są na stronie internetowej: edukacjadlapracy.koweziu.edu.pl.

Korzystając z formularza zamieszczonego na wyżej wymienionej stronie można dokonać zgłoszenia do udziału w szkoleniu.