24 czerwca 2015

Przekazywanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacji na temat realizacji wycieczek zawodoznawczych przez uczniów klas III gimnazjów

Panie i Panowie Dyrektorzy
gimnazjów województwa świętokrzyskiego

W nawiązaniu do treści komunikatu „Wycieczki zawodoznawcze uczniów klas III gimnazjów” zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach dnia 24.03.2015r. w zakładce „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015” – „ Rok Szkolnictwa Zawodowego–Aktualności”, bardzo proszę o przesłanie drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 06.07.2015r. wypełnionej „Karty informacyjnej wycieczki zawodoznawczej” (do pobrania) na adres: wieslaw.gruszka@kuratorium.kielce.pl

Niniejszy komunikat nie dotyczy gimnazjów, które już przesłały do Kuratorium Oświaty
w Kielcach informację potwierdzającą realizację wycieczki zawodoznawczej.