22 czerwca 2015

Wyniki badań uczniów klas pierwszych gimnazjów z realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego po I I etapie edukacyjnym marzec – kwiecień 2015 raport