22 czerwca 2015

Ważne informacje. Komunikat MEN w sprawie wypoczynku letniego

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym Minister Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizuje Akcję „Bezpieczna Woda”.

Akcja „Bezpieczna Woda” jest inicjatywą skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz innych zainteresowanych osób. Celem akcji „Bezpieczna woda" jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie liczby wypadków podczas letniego wypoczynku poprzez kształtowanie bezpiecznych form zachowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej, uprawiających sporty i rekreację wodną.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby Akcji „Bezpieczna Woda” opracowało zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych, które można pobrać i upowszechnić w szkołach i placówkach na terenie kraju.

Poniżej przedstawiam linki do folderów, gdzie znajdują się broszury i plakat „Bezpieczna woda”.

  • http://crip.msit.gov.pl/2015-05-25/broszura_duzy_format-spady3mm.pdf
  • http://crip.msit.gov.pl/2015-05-25/plakat_duzy_format-spady3mm.pdf

Ponadto, w związku z rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym oraz tragicznymi wydarzeniami na początku roku w Tunisie, Minister Sportu i Turystyki wskazuje na konieczność priorytetowego traktowania kwestii bezpieczeństwa Polaków podczas wakacji w kraju i za granicą. Kampania informacyjna „Turystyka bez Ryzyka”, skierowana będzie do turystów krajowych i zagranicznych, indywidualnych oraz podróżujących w ramach wyjazdów zorganizowanych. W celu przeprowadzenia i nagłośnienia akcji w czerwcu br. wystartuje specjalnie dedykowana bezpieczeństwu turystów strona internetowa zawierająca najważniejsze informacje dla podróżujących, w tym także informacje dotyczące m.in. planowania wyjazdu, transportu, bagażu w podróży, zdrowia i ubezpieczenia, wiz, paszportów, wypoczynku dzieci i młodzieży, informacje dotyczące podpisywania umów oraz trudnych sytuacji w podróży.

Na stronie www.turystykabezryzyka.gov.pl, znajdą się odnośniki i linki, kierujące bezpośrednio do konkretnego problemu (np. zapoznaj się z przepisami celnymi i wymogami sanitarnymi obowiązującymi przy przekraczaniu granic).

Ponadto, każdy obywatel może zgłosić swoją podróż w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz” https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie mogło nawiązać kontakt z osobami wpisanymi do serwisu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ramach prowadzonej działalności informacyjnej skierowanej do obywateli polskich, na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zamieściło m.in.:

Zamieszczone na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wiadomości stanowią źródło ważnych i pomocnych informacji dla Polaków wyjeżdżających na wypoczynek za granicę oraz odpowiednich wskazówek, jak zachować się w różnych nieprzewidzianych sytuacjach, jakie mogą zaistnieć podczas pobytu za granicą.

Działalność informacyjną prowadzi również Straż Graniczna, która na stronie głównej w zakładce „Dla podróżnych” zamieszcza poradnik „Dziecko w podróży” oraz inne ważne informacje związane z organizacją wypoczynku.

Ministerstwa Finansów informuje o projekcie eBooking BUS KIDS. Głównym założeniem projektu jest priorytetowa odprawa autobusów z dziećmi oraz możliwość rezerwacji dokładnej godziny przekroczenia granicy. Organizatorom zależy na dotarciu z projektem do jak najszerszego grona odbiorców, w tym do przedstawicieli samorządów, zajmujących się wypoczynkiem dzieci. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w upowszechnieniu informacji, w tym na stronach internetowych. Szczegółowe informacje w komunikacie na stronie: www.mf.gov.pl

Z poważaniem
Tadeusz Sławecki
Sekretarz Stanu