22 czerwca 2015

Porozumienie o współpracy w ramach „Roku szkoły zawodowców” w powiecie jędrzejowskim

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
organy prowadzące
województwa świętokrzyskiego

Miło mi poinformować, że w dniu 11 czerwca 2015 r. w Jędrzejowie zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyczną nauką zawodu uczniów szkół zawodowych z powiatu jędrzejowskiego.

Inicjatywa ta została podjęta w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej „Roku Szkoły Zawodowców”. Jednym z priorytetów projektu jest rozwinięcie współpracy szkół z pracodawcami i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Sygnatariuszami porozumienia są:

  1. Kuratorium Oświaty w Kielcach
  2. Starostwo powiatowe w Jędrzejowie
  3. Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie
  4. Zakład Usług Elektroenergetycznych „ELGÓR” w Jędrzejowie
  5. VANSTAR Produkcja Rur Wydechowych Książe Skroniów
  6. DP Clean Tech Poland Sp. z o.o. w Jędrzejowie
  7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” w Jędrzejowie
  8. Fabryka Aparatury i urządzeń „FAMET” S.A. Zakład produkcyjny nr 2 w Jędrzejowie.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł