25 czerwca 2015

Akcja społeczna „Nie daj się sprzedać – pracuj bezpiecznie za granicą”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjlanych,

uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało zestaw materiałów edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z handlem ludźmi dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę.

Ww. materiały – zawierające podstawowe informacje na temat przestępstwa handlu ludźmi, jego najbardziej rozpowszechnionych form, możliwości uzyskania pomocy w Polsce i za granicą oraz środków ostrożności, które minimalizują zagrożenie – są opublikowane na stronie internetowej www.handelludzmi.eu, w zakładce „multimedia”, w ramach akcji pt. „Nie daj się sprzedać – pracuj bezpiecznie za granicą”.

Mając na uwadze, że początek okresu wakacyjnego to czas, w którym uczniowie kończący edukację na poziomie ponadgimnazjalnym często podejmują decyzję o wyjeździe do pracy za granicę, zwracamy się do Państwa Dyrektorów z uprzejmą prośbą o przekazanie uczniom informacji o ww. akcji informacyjno-edukacyjnej oraz publikacjach dostępnych na stronie www.handelludzmi.eu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł