11 czerwca 2015

Organy prowadzące. Prośba o informację na temat dyrektorów odchodzących na emeryturę i nowo powołanych od 1.09.2015 r. we wszystkich typach szkół/placówek

Szanowni Państwo,
organy prowadzące wszystkie typy szkół
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 17 sierpnia 2015 r. przez załączoną ankietę on-line danych dotyczących dyrektorów:

  • przechodzących na emeryturę od dnia 1 września 2015 r. – ankieta on-line 1
  • obejmujących po raz pierwszy stanowisko dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2015/2016 – ankieta on-line 2

W przypadku braku zmian na ww. stanowiskach proszę również wypełnić obie ankiety.

Z poważaniem,
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł