10 czerwca 2015

Szkolenie „Przeciwdziałanie narkomanii w szkole”

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji  w WARSZAWIE placówka MEN zaprasza nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, zajmujących się szkoleniami dla pracowników oświaty (głównie nauczycieli) z zakresu profilaktyki narkomanii w szkole. Szkolenie będzie realizowane w dniach 24 – 26 czerwca 2015 r., w formie wykładowo-warsztatowej.

W programie znajdą się m. in. informacje dotyczące substancji psychoaktywnych i działań zapobiegawczych możliwych do realizacji w szkole oraz środowisku lokalnym.

Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Informacje i zapisy on-line: http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/1406