10 czerwca 2015

Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów, animatorów i liderów sportu dzieci i młodzieży w Instytucie Sportu

W dniu 20 czerwca 2015 r. w Instytucie Sportu w Warszawie odbędzie się jednodniowe szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, trenerów i instruktorów prowadzących w szkołach zajęcia pozalekcyjne dla dzieci oraz animatorów i liderów sportu dzieci i młodzieży.

Organizator pokrywa koszty szkolenia, zapewnia wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe i wyżywienie. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 czerwca br. (formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres tomasz.pakula@insp.waw.pl). Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty.

Zakres planowanych zajęć obejmuje szeroką problematykę działań mających wpływ na rozwój fizyczny i osobowościowy młodego człowieka, jego zdrowie i aktywność fizyczną. Głównym zadaniem szkolenia jest wyrównanie wiedzy wśród osób prowadzących zajęcia sportowe w szkole i poza nią, jak i wzmocnienie kompetencji z obszaru pozyskiwania środków na realizację projektów sportowych.

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.akademiatrenerska.pl.

Szkolenie jest realizowane w zakresie programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.