3 czerwca 2015

Udział uczniów z województwa świętokrzyskiego w XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

XXI Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży przebiegała pod hasłem „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież ”. Posłanki i Posłowie na Sejm zostali wyłonieni w drodze konkursu zorganizowanego przez Kancelarię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem tegorocznej edycji SDiM było zaangażowanie uczniów i uczennic w działanie na rzecz swojego najbliższego środowiska, nauka postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialność za przestrzeń publiczną i promowanie aktywnej postawy względem społeczności lokalnej. Do projektu zgłaszały się dwuosobowe zespoły uczniów i uczennic wszystkich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie nadesłanych prac Kancelaria Sejmu RP zaprosiła do udziału w warsztatach (dnia 9, 10 i 31 maja 2015r.) oraz uroczystej XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (dnia 1 czerwca 2015r.) następujących uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego (jako dwuosobowe zespoły projektowe): Monika Kołacz i Kacper Burek – Gimnazjum nr 2 im. Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu, Julia Maciejczyk i Adam Fudala – Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie, Katarzyna Łopacka i Marta Franczyk – Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie, Paweł Kowalczyk i Piotr Stopa– Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie, Dawid Bzdrenga i Bartłomiej Zapała – II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach, Natalia Maj i Kamila Kozioł – Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach, Maciej Lalak i Piotr Żyłka – Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu, Izabela Kos i Justyna Słabiak – I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

Posłanki i Posłowie z naszego województwa aktywnie uczestniczyli w pracach komisji problemowych (których zadaniem było m.in. przygotowanie projektu uchwały XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży), wyborze marszałka i jego zastępców, głosowaniu nad przyjęciem uchwały końcowej SDiM.

Uroczysta Sesja Sejm Dzieci i Młodzieży odbywa się co roku w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie, które stało się inspiracją dla innych krajów.

Organizatorem dwukrotnego wyjazdu naszych młodych parlamentarzystów na warsztaty i uroczystą Sesję Sejmu w bieżącym roku była Pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty. Opiekę nad delegatami z województwa świętokrzyskiego sprawowali: Pani Anita Sołkiewicz – nauczyciel Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie, Pan Wiesław Gruszka – st. wizytator w Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł