2 czerwca 2015

XIII Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby w Busku-Zdroju – organizacja Zlotu Szkół

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego
w tym szkół oraz placówek należących do Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Uprzejmie informuję, że 2 października 2015 r. w Busku-Zdroju odbędzie się XIII Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby. Kuratorium Oświaty w Kielcach, jako członek Komitetu Organizacyjnego Festiwalu, planuje zorganizować III Zlot szkół/placówek kierując zaproszenie do wszystkich szkół/placówek województwa świętokrzyskiego, nie tylko tych należących do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia to nieodłączne elementy systemu kształcenia. Zgodnie z zapisami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół treści edukacji zdrowotnej zostały umieszczone w wielu obszarach kształcenia, np.: wychowania fizycznego, biologii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, etyce. Kształtowanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych, kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień, to główne założenia programów profilaktycznych szkół/placówek.

Wspierając podejmowane przez Państwa działania i zachęcając szkoły/placówki do ubiegania się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie zapraszam przedstawicieli szkół/placówek (2. uczniów i 1. opiekuna) do udziału w Zlocie. Program przewiduje otwarcie Festiwalu w sali konferencyjnej Sanatorium Marconi w Parku Zdrojowym w Busku–Zdroju, wręczenie certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie i zaproszeń do Sieci oraz warsztaty, prelekcje i wykłady skierowane ­­­do grup wiekowych uczestników. Szczegółowy program Festiwalu i Zlotu zostanie Państwu przesłany w późniejszym terminie. Szkoła/placówka pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdu do Buska-Zdroju.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach za organizację Zlotu odpowiedzialna jest Pani wizytator Małgorzata Połeć telefon kontaktowy 512172140 lub kontakt drogą e-mailową: malgorzata.polec@kuratorium.kielce.pl.

Deklarację uczestnictwa w Zlocie proszę przesyłać do dnia 15 czerwca 2015 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Festiwalu Zdrowia.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł