8 czerwca 2015

Apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie honorowego krwiodawstwa

„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.”
kard. Stefan Wyszyński

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele

szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Podziel się życiem, to nic nie kosztuje. Krew to ŻYCIE! Z takim apelem zwracam się do Państwa o wykazanie się wrażliwością i otwartością na potrzeby drugiego człowieka. Oddając swoją krew ratujemy życie innych. Jest to największy dowód miłości i solidarności z potrzebującymi.

Szczególnie doceniam fakt, że honorowe krwiodawstwo prężnie rozwija się wśród młodzieży dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej opiekunów Szkolnych Klubów Honorowych Krwiodawców (HDK). Dziękuję za spontaniczną, godną naśladowania postawę i należyte zrozumienie idei honorowego krwiodawstwa. Jednocześnie proszę Dyrektorów o dalsze zaangażowanie w tak istotne działania oraz o uaktywnienie udziału szkół/placówek w akcji honorowego krwiodawstwa.

Po raz kolejny Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ogłaszają konkurs „O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty” na najbardziej aktywną szkołę województwa świętokrzyskiego w zakresie honorowego krwiodawstwa w okresie letnio-wakacyjnym.

Z wyrazami szacunku
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł