22 maja 2015

Informacja o debacie młodzieżowej w ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie
szkół oraz placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

W dniu 15 maja 2015 r. w ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki odbyła się debata młodzieżowa pod hasłem „Rodzina Wspólną Troską” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Grzegorz Bień – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, który wskazał na wartość i znaczenie rodziny w życiu człowieka.

Uczestnicy debaty wysłuchali wystąpienia Pana Piotra Sroki, zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach na temat motywu rodziny w literaturze i filmie, a następnie wzięli udział w panelach dyskusyjnych poświęconych:

  1. „Niepełnosprawności w rodzinie” – który poprowadziła Pani Agnieszka Sprzęczka-Piłacik, doradca metodyczny w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
  2. „Ile % alkoholu zawiera nieszczęście rodziny? Wpływ uzależnień na relacje z bliskimi” – który poprowadziła Pani Emilia Kijanka, asystent w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.
  3. „Dorosłe dzieci migrantów zarobkowych – ocena eurosieroctwa z perspektywy czasu” – który poprowadziła Pani dr Anna Dąbrowska, adiunkt Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  4. „Cyberprzemoc. Problem nie tylko wirtualny” – który poprowadziła Pani Paulina Łochowska, asystent w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.
  5. „Idealna rodzina oczami współczesnego nastolatka” – który poprowadziła Pani Katarzyna Lipska, asystent w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Nauczycielom obecnym na debacie zaproponowano udział w spotkaniu na temat „©chrona wła§ności intelektualnej w szkole”, które poprowadziła Pani Diana Głownia, asystent w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Gościem specjalnym spotkania był Pan Bogdan Wenta – piłkarz ręczny i trener reprezentacji Polski mężczyzn, od 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego, z którym wywiad przeprowadziła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł