18 maja 2015

Warsztaty reportersko-edukacyjne „Koniec. Początek” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym warsztaty reportersko-edukacyjne „Koniec. Początek” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy warsztatów oprócz pogłębienia wiedzy historycznej o Żydach w Kielcach od połowy XIX wieku, aż po pogrom kielecki, będą zdobywać umiejętności reporterskie pod okiem specjalistów ze swoich dziedzin dotyczące różnych technik dziennikarskich: radiowych, filmowych i prasowych. Uczestnicy warsztatów stworzą obraz tego jak pogrom kielecki zmienił postawy współczesnych (szczególnie młodych) mieszkańców Kielc wobec Innych.

Warsztaty rozpoczęte w maju trwać będą w następnym roku szkolnym. Terminy poszczególnych spotkań zostaną uzgodnione w trakcie spotkania organizacyjnego.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się dn. 23.05.2015 r. w siedzibie Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu o godz. 11.00. Chętne osoby proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres mailowy biuro@jankarski.org.pl lub przyniesienie do siedziby ul. Planty 7 w Kielcach.