13 maja 2015

Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta 2015, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty ogłaszanej każdego roku dla kolejnej edycji Programu;

a ponadto:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  • lub
 • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  • lub
 • jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)
  • lub
 • ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.