13 maja 2015

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 r.”

Korekta w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji organizacji:

  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
    Świętokrzyski Oddział Regionalny, ul. Warszawska 147, Kielce.