13 maja 2015

Konkurs na najciekawszą inicjatywę Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci 2015

Konkurs polega na zgłoszeniu inicjatywy promującej Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci poprzez organizację zajęć edukacyjnych, apeli, pogadanek, przedstawienia, wystawy, konkursu, prezentacji, gazetki, skierowany jest do placówek edukacyjnych, bibliotek oraz organizacji pozarządowych z całej Polski.

Fundacja poprzez konkurs chce promować, prowadzony przez nią telefon zaufania dla dzieci 116111, który jest jednym z elementów Projektu Rządowego na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.