29 kwietnia 2015

Komunikat w sprawie Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Panie i Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa świętokrzyskiego

W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej uprzejmie informujemy, że wszystkie projekty i działania realizowane w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” finansowane są ze środków przeznaczonych na jego realizację.

W związku z powyższym, szkoły i placówki oświatowe przystępujące dobrowolnie do udziału w różnych projektach Programu nie ponoszą żadnych kosztów. Dotyczy to: udziału w konferencjach, szkoleniach, treningach, materiałów informacyjno-edukacyjnych, publikacji, uzyskania certyfikatu „Chronimy dzieci”, korzystania z infolinii interwencyjno-informacyjnej, pomocy online oraz z portali i serwisów merytorycznych dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli.

Podobnie, szkoły i placówki oświatowe, a także jednostki samorządu terytorialnego nie ponoszą kosztów, przystępując do projektów w ramach współpracy międzyresortowej, szczegółowo opisanej w Harmonogramie Programu na 2015 r.

Harmonogram Programu na 2015 r., który został przyjęty w dniu 10 marca 2015 r. przez Radę Ministrów, jest dostępny na stronie: men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/03/harmonogram-realizacji-zadan-w-2015-r.-wynikajacych-z-rzadowego-programu-na-lata-2014-2016-bezpieczna-i-przyjazna-szkola1.pdf .

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł