23 października 2015

Edukacja Statystyczna w Kielcach

Podczas zajęć prowadzonych przez pracowników Świętokrzyskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Kielcach uczniowie zdobywają wiedzę na temat systemu statystyki publicznej, badań statystycznych i interpretowania ich wyników.

W zamierzeniu efektem tych działań jest zwiększanie świadomości społecznej na temat znaczenia systemu statystyki publicznej dla funkcjonowania państwa oraz umiejętności korzystania z oferowanych zasobów danych statystycznych, co przyczyni się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Kilkuletnie doświadczenia zebrane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Kielcach w trakcie prowadzonej działalności edukacyjnej pozwoliły na podsumowanie i ocenę dotychczasowych osiągnięć oraz dostosowanie oferty do poszczególnych szczebli edukacji, a także zapotrzebowania tematycznego na rynku regionalnym.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z propozycjami działań dydaktycznych i skorzystania z przygotowanych zajęć: