27 kwietnia 2015

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2015 r.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje system stypendialny Ministra Administracji i Cyfryzacji dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce jest realizatorem programu stypendialnego od 2005 r.

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszość etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.