27 kwietnia 2015

XIII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
województwa świętokrzyskiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach serdecznie zapraszają dyrektorów, nauczycieli oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego na debatę młodzieżową, która organizowana jest w ramach tegorocznych XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

Spotkanie rozpocznie się 15 maja 2015 r. o godzinie 10.00 w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A.

Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie udziału w ww. przedsięwzięciu do dnia 30.04.2015 r. drogą e-mailową na adres: bozena.kropisz@kuratorium.kielce.pl według wzoru:

Nazwa szkoły/placówki

Nazwiska opiekunów

Numer telefonu do opiekuna

Liczba uczniów

O udziale w debacie decyduje kolejność zgłoszeń.

Bardzo proszę Państwa Dyrektorów o umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł