16 kwietnia 2015

Europejski Tydzień Młodzieży 2015 – Program Erasmus+ w Kielcach

Europejski Tydzień Młodzieży 2015 zbliża się wielkimi krokami. W różnych krajach europejskich na przełomie kwietnia i maja odbędą się imprezy w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Również w Kielcach odbędzie się spotkanie informacyjne promujące program Erasmus+.

W dniu 27.04.2015 (poniedziałek) w godz od 10:00 do 15:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach ul. Zamkowa 3 będzie miało miejsce spotkanie Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2015 z trzech sektorów: Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Młodzież. W spotkaniu wezmą udział również Ambasadorzy Dialogu Usystematyzowanego. Prezentowane będą działania Programu Erasmus + i możliwości jakie on stwarza dla młodzieży. Omówione zostaną Akcje, zasady składania wniosków oraz przedstawione zostaną możliwości wykorzystania platform: Eurodesk, Eropass, eTwinning w pracy nad projektem i włączenia się w europejski nurt współpracy i wymiany międzynarodowej.

Europejski Tydzień Młodzieży w Kielcach będzie okazją do rozmów o istotnych sprawach dla młodzieży z woj. świętokrzyskiego, pobudzenia ich aktywności oraz pokazania ich inicjatyw.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli szkół wszystkich szczebli, NGO, JST, grupy nieformalne młodzieży, domy i kluby kultury, hufce pracy, harcerstwo, absolwentów szkół i studiów wyższych itp. Udział w spotkaniu to pierwszy krok do aktywnego działania w programie Unii Europejskiej Erasmus + w perspektywie do 2020 roku.

Rejestracja na spotkanie do 24.04.2015 r. pod adresem e-mail:erasmus2015mlodzi@gmail.com, formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strona organizatora: http://www.stowarzyszenievictoria.org.pl