14 kwietnia 2015

Konkurs plastyczny na plakat o tematyce poświęconej rodzinie pod hasłem „W trosce o rodzinę”

Panie/Panowie
Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
województwa świętokrzyskiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz z Instytutem Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie na plakat o tematyce poświęconej rodzinie pod hasłem „W TROSCE O RODZINĘ” w ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

Prace zgłaszane do konkursu powinny być wykonane w technikach malarskich (lub collage), format prac nie większy niż A3. Wymagane zabezpieczenie prac przed ich zniszczeniem ( np. w trakcie przenoszenia, lub przechowywania). Celem konkursu jest autorskie zinterpretowanie tematu oraz ciekawe ujęcie problematyki rodziny i tego, jak ją postrzegają uczniowie naszego województwa.

Najlepsze prace będą zaprezentowane podczas konferencji „Kondycja współczesnej rodziny w dobie postmodernizmu kulturowego”, a fotokopia zwycięskiej posłuży jako plakat XIII Świętokrzyskich Dni Rodziny. Ponadto autor zwycięskiej pracy zostanie nagrodzony atrakcyjną nagrodą.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać lub przesłać pocztą w terminie do 30 kwietnia 2015 na adres: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK, 25-029 Kielce, ul. Krakowska 11, pok.219, z dopiskiem Konkurs-plakat-rodzina.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu