13 kwietnia 2015

Zaproszenie SKSiP na uroczystość Święta Szkoły do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie

Patron,
który kieruje się ku Matce Niebieskiejzostaje moim patronem…
Szkoła,
do której uczęszczam
jest zaszczycona jego imieniem.
Prymas,
którego przemyślenia do dziś są tak aktualne,
że aż boli,
świeci nad nami
swoim wielkim niepowtarzalnym blaskiem patrioty i biskupa.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. Uczestników Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek
na uroczystość Święta Szkoły, która odbędzie się
16 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00 w hali sportowej.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

– Msza święta w kościele św. Bartłomieja.
– Wystąpienie Dyrektora Szkoły.
– Złożenie kwiatów przed popiersiem Patrona w Muzeum Szkolnym.
– Spektakl poetycko – muzyczny pt. “Ten zwycięża, kto miłuje. Kocham Cię Polsko”.
– Wręczenie nagród laureatom konkursów poświęconym Patronowi Szkoły.
– Wystąpienia zaproszonych Gości.
– Poczęstunek.

Uroczystości towarzyszy wystawa prac plastycznych:
“Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński – człowiek, kapłan, patriota”.