9 kwietnia 2015

Projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji” – rekrutacja

W polskich szkołach coraz częściej pojawiają dzieci i młodzież, które wracają z emigracji. Do tej pory jednak niewiele wiadomo na temat trudności, z jakimi się spotykają, czego skutkiem są trudności w udzielaniu im skutecznego wsparcia.

W odpowiedzi na tę lukę powstał projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”, który prowadzony jest przez Fundację Centrum im. Bronisława Geremka we współpracy z zespołem psychologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej. Partnerem projektu jest Fundacja PZU.

Celem badań jest zebranie informacji na temat przebiegu procesu adaptacji dzieci i młodzieży powracających do Polski.