7 kwietnia 2015

Nowy numer bezpłatnego czasopisma „Języki Obce w Szkole”

Redakcja czasopisma „Języki Obce w Szkole” informuje, że ukazał się numer kwartalnika poświęcony edukacji językowej najmłodszych.

Znajdą w nim Państwo artykuły omawiające założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kompetencje nauczycieli języków obcych oraz metody wykorzystywane na zajęciach językowych.

Numer można pobrać bezpłatnie ze strony http://jows.pl/content/012015 (w wersji PDF lub na urządzenia mobilne).

Zostały również udostępnione na stronie http://konferencje.frse.org.pl/seminarium2015/article/filmy/lang:pl nagrania wystąpień oraz prezentacje z seminarium dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, które odbyło się 13.02 w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Na stronie w zakładce FAQ znajdują się także odpowiedzi MEN na pytania zadane przez uczestników konferencji.